4 Temmuz 2011 Pazartesi

Vicdan üzerine bir özdeyiş*

2007 Yazında bir arkadaş ricası üzerine birkaç fotoğraf çekmek için ilk kez gidilen ve mahalle tamamen yıkılana kadar bir türlü bırakılamayan Sulukule. Fatih Belediyesi tarafından 2005 yılında kentsel yenileme alanı ilan edilen, Bakanlar Kurulu tarafından da acele kamulaştırma kararı çıkartılarak ölüm fermanı çabuklaştırılan, yerle bir edilen ve kentin belleğinden silinmeye durulan Sulukule. Mahallelerini bir daha göremeyeceklerinin bilinciyle, mahalleye gelen fotoğrafçıdan, memleketlerinin son demlerinden anılarını talep eden Sulukuleliler. Ol hikâye işte böyle başladı. Najla Osseiran’ın foto belgeseli ‘Canım Sulukule’ , Sulukule’nin son 2,5 senesine tanıklık ediyor: Canım Sulukule..

Bu yazı ise, kentsel yenileme/ kentsel dönüşüm projeleriyle bu kentin mahallelerini birer ikişer yok etmeye duranlara, mahalle nüfuslarını yurtlarından koparıp TOKİ silolarına, sokaklara, çadırlara, barakalara mahkûm edenlere, vicdan, adalet ve insan haklarını hatırlatmak ve Najla’nın güzelim eserine şükran sunmak üzere kaleme alındı. * Radikal 2

Vicdan Üzerine Bir Özdeyiş: Canım Sulukule Belgeseli
Cihan Uzunçarşılı Baysal16 Mayıs 2011 Pazartesi

Canım Sulukule International Alliance of Inhabitants sitesinde


International Alliance of Inhabitants

Canım Sulukule.. / My Beloved Sulukule..

 This photo-reportage witnesses the last 2 and a half years of Sulukule, a gypsy neighborhood in Istanbul now completely demolished as part of an urban transformation project carried out by the Fatih municipality, during the years 2005-2010. The people of Sulukule themselves wanted to have their pictures taken and they posed for the camera desiring to have one last memento of their homeland.
http://www.vimeo.com/19842109

In the background is the voice of Gulsum Abla, whose house in Sulukule was under the threat of demolition at the time, but now also demolished. She tells us her feelings about being a gypsy, living in poverty and discrimination. She talks about the old happy days of her childhood in her beloved Sulukule. Her song at the end sums it up: ‘I’m All Alone’.

Nejla Osseiran My Beloved Sulukule..