4 Temmuz 2011 Pazartesi

Vicdan üzerine bir özdeyiş*

2007 Yazında bir arkadaş ricası üzerine birkaç fotoğraf çekmek için ilk kez gidilen ve mahalle tamamen yıkılana kadar bir türlü bırakılamayan Sulukule. Fatih Belediyesi tarafından 2005 yılında kentsel yenileme alanı ilan edilen, Bakanlar Kurulu tarafından da acele kamulaştırma kararı çıkartılarak ölüm fermanı çabuklaştırılan, yerle bir edilen ve kentin belleğinden silinmeye durulan Sulukule. Mahallelerini bir daha göremeyeceklerinin bilinciyle, mahalleye gelen fotoğrafçıdan, memleketlerinin son demlerinden anılarını talep eden Sulukuleliler. Ol hikâye işte böyle başladı. Najla Osseiran’ın foto belgeseli ‘Canım Sulukule’ , Sulukule’nin son 2,5 senesine tanıklık ediyor: Canım Sulukule..

Bu yazı ise, kentsel yenileme/ kentsel dönüşüm projeleriyle bu kentin mahallelerini birer ikişer yok etmeye duranlara, mahalle nüfuslarını yurtlarından koparıp TOKİ silolarına, sokaklara, çadırlara, barakalara mahkûm edenlere, vicdan, adalet ve insan haklarını hatırlatmak ve Najla’nın güzelim eserine şükran sunmak üzere kaleme alındı. * Radikal 2

Vicdan Üzerine Bir Özdeyiş: Canım Sulukule Belgeseli
Cihan Uzunçarşılı Baysal